Hoppa till innehåll

BMOCon

Entusiasm, Innovation och resultat!

BMOCon hjälper er verksamhet att ta avgörande kliv framåt, bl.a genom att utveckla inbyggda/embedded system som kan göra era produkter mer konkurrenskraftiga och därigenom öka lönsamheten.

Genom att utveckla specialdesignad hårdvara för kritiska funktioner i era system kan prestanda höjas, effektförbrukning

BMOCon har en lång erfarenhet av olika utvecklingsprojekt, allt ifrån systemdesign till kravställning, verifiering och rapportering. 

Även komplicerade system består av många mindre delsystem och BMOCon har stor erfarenhet av att hjälpa till i många faser av större utvecklingsprojekt.

Vi arbetar huvudsakligen med inbyggda system – programmerbar hårdvara – men kan prestigelöst hjälpa till i många olika faser i våra kunders projekt för att önskat resultat skall uppnås.

Fler och fler systemlösningar kräver kunskap om både hård- och mjukvara på olika nivåer. BMOCon har ett brett kontaktnät och kan lösa samtliga ingående delar i hela utvecklingen.